Willkommen im klassifizierten Verzeichnisnetz! Benutzer-AnmeldungJetzt registrieren

Azərbaycandan və dünyadan xəbərlər - Qafqazinfo.az

  • 2022-01-05Abholtermin
  • 2022-02-15Aktualisiert
 Azərbaycandan və dünyadan xəbərlər - Qafqazinfo.az
  • Webseitenadressse:qafqazinfo.az
  • Server IP:104.22.67.188
  • Seitenbeschreibung:Qafqazinfo.Az - Azərbaycanda və dünyada baş verən ən son xəbərlər

Domainnameqafqazinfo.azBewertung

etwa 500~20000

Domainnameqafqazinfo.azfließen

164

Domainnameqafqazinfo.azGut oder schlecht

Gut und Böse gemischt. Begleitende Gewinne und Verluste heftig

Webseite: Azərbaycandan və dünyadan xəbərlər - Qafqazinfo.az Gewichte

2

Webseite: Azərbaycandan və dünyadan xəbərlər - Qafqazinfo.az IP

104.22.67.188

Webseite: Azərbaycandan və dünyadan xəbərlər - Qafqazinfo.az Inhalt

window.hola_player({ swf:"qafqazinfo.az/public/spark/dist/videojs.swf", osmf_swf:"qafqazinfo.az/public/spark/dist/videojs-osmf.swf" }); window.dataLayer=window.dataLayer||[]; functiongt(){dataLayer.push(arguments);} gt('js',newDate()); gt('config','G-B6T3N67RGP'); .vjs-ios-skin.vjs-menu.vjs-rightclick-popup.vjs-menu-item,.vjs-ios-skin.vjs-menu.vjs-settings-menu.vjs-menu-item,.vjs5-hola-skin.vjs-menu.vjs-rightclick-popup.vjs-menu-item,.vjs5-hola-skin.vjs-menu.vjs-settings-menu.vjs-menu-item{ min-height:25px; } .video-js{ width:100%!important; height:360px!important; } Azərbaycandanvədünyadanxəbərlər-Qafqazinfo.az (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*newDate();a=s.createElement(o),m=s.getElementsByTName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)})(window,document,'script','/analytics.js','ga');ga('create','UA--1','auto');ga('send','peview'); functionbannerClick(id) { varSITE_URL=""+document.domain; $.ajax({ type:"POST", url:SITE_URL+"/news/bannerClick", data:{"id":id}, success:function(response){ //alert('Bannerclicked'+id); //alert(response); } }); } _atrk_opts={atrk_acct:"MXnbp1IW1d10kU",domain:"qafqazinfo.az",dynamic:true};(function(){varas=document.createElement('script');as.type='text/jascript';as.async=true;as.src="d31qbv1cthcecs.cloudfront.net/atrk.js";vars=document.getElementsByTName('script')[0];s.parentNode.insertBefore(as,s);})(); $(function(){ jQuery.fn.preventDoubleSubmission=function(){ $(this).on('submit',function(e){ var$form=$(this); if($form.data('submitted')===true){ e.preventDefault(); }else{ $form.data('submitted',true); } }); returnthis; }; $('#frmSearch').preventDoubleSubmission(); }); window.digitalks=window.digitalks||newfunction(){var t=this;t._e=[],t._c={},t.config=function(c){var i;t._c=c,t._c.script_id?((i=document.createElement("script")).src="//data.digitalks.az/v1/scripts/"+t._c.script_id+"/track.js?&cb="+Math.random(),i.async=! 0,document.head.appendChild(i)):console.error("digitalks:script_idcannotbeempty!")};["track","identify"].forEach(function(c){t[c]=function(){t._e.push([c].concat(Array.prototype.slice.call(arguments,0)))}})} digitalks.config({ script_id:"10d4de13-b7f6-4e55-b4b2-9ec5adb5f942", pe_url:location.href, referrer:document.referrer }) (function(m,e,t,r,i,k,a){m[i]=m[i]||function(){(m[i].a=m[i].a||[]).push(arguments)}; m[i].l=1*newDate();k=e.createElement(t),a=e.getElementsByTName(t)[0],k.async=1,k.src=r,a.parentNode.insertBefore(k,a)}) (window,document,"script","mc.yandex.ru/metrika/t.js","ym"); ym(,"init",{ id:, clickmap:true, trackLinks:true, accurateTrackBounce:true }); EminƏmrullayevonlarıdirektortəyinetdiPrezidentləxanımınınbugünküaçılışdan-Fotoları-YenilənibQarabağınermənisakinlərininreinteqrasiyasıiləbağlıgörülənişləraçıqlandıPrezidentonlarıtəltifetdi-Siyahı Bölmələr RU AnasəhifəXəbərSiyasətKriminalDünyaQafqazİdmanŞou Əlaqə         RU XocalıyavəXankəndiyəqayıdışüçünhazırlıqlarabaşlanılıb-Fotolar“Gucci”ninreklamsimasıolanermənimodelterrortəşkilatınaqoşulub-Videoİçərisində5qadınınolduğu“Porsche”aşdı-Video-YenilənibUşaqlardagözzəifliyinəçarətapıldı-VideoXocalıaeroportundakıErmənistanbayrağıendirildi-VideoBaşınıŞuşatut...-TarixigörüntülərBirəfsanəidi...HeydərƏliyevxanımıiləAstrontikaKonqresində-Video12345678 02Oktyabr 18:2318:23|BəxtiyarHacıyevinhəbsmüddətiyenidənuzadıldı 18:2318:23|EminƏmrullayevonlarıdirektortəyinetdi 18:1418:14|ŞuşanınMalıbəylikəndindəermənivandalizmi-Video 17:4817:48|FərhadBabayevvəfatetdi 17:4717:47|2nəfərinöldüyüpartlayışlabağlıcinayətişiaçıldı XocalıaeroportundakıErmənistanbayrağıendirildi-Video ZəngilanKonqresMərkəzibelətikilib-Video BayrağıRiadƏhmədovunxanımınaƏliNağıyevtəqdimetdi-Video SalvadorDalininHeydərƏliyevMərkəzindəkisərgisini10mindənçoxziyarətçiizləyib GenerallarMilliQəhrəmanındəfnində-Fotolar EldarMahmudovillərsonragörüntüləndi-Foto-Video 1 2 3 4 5 6 17:2417:24|Həminuşaqevinəodirektortəyinolunubmuş-Foto 17:2217:22|İrangenişmiqyaslıtəlimlərəhazırlaşır 17:1717:17|Məktəbəhazırlıqqruplarındaməşğələlərəbaşlanıldı 17:0817:08|Qarabağdamühəndisişləriaparılır-Video 17:0517:05|Daşkəsəndəyerlisakinlərlənövbətigörüşkeçirilib-Fotolar 17:0317:03|“Final”çaymarkasıucqarkəndinşirdlərinisevindirib-Fotolar 17:0017:00|Bakıdakosmikgünlər...-Fotosessiya 16:5616:56|MilliMəclisdəgörüşkeçirildi-Fotolar XəbərŞuşanınMalıbəylikəndindəermənivandalizmi-Video18:14AzərbaycanınQarabağbölgəsindəkeçirilənlokalxarakterliantiterrortədbirlərindənsonraərazilərəbaxışkeçirilərkənməscidlərimizinermənilərtərə...Qarabağınermənisakinləriüçünhansıgüzəştlərolacaq?16:39“Sakinlərinyaşadıqlarıərazilərinfizikivəsosialinfrastrukturtəminatı(təhsil,səhiyyə,enerji,qaz,su,yol,rabitə,meliorasiyavəs.)müəyyən...Əvvəlarvadını,sonraözünügüllələyiböldürdü-Yenilənib15:25AbşeronrayonununXırdalanşəhəriərazisindəkievlərinbirində61yaşlıXəlifəSərkərovunodlusilahdanatəşaçaraqarvadı56yaşlıGülnarəSərkərovan...PrezidentləxanımıICESCO-nunbaşdirektoruiləgörüşdülər-Video13:34AzərbaycanPrezidentiİlhamƏliyevvəbirincixanımMehribanƏliyevabugünICESCO-nunbaşdirektoruSalimbinMəhəmmədəl-Malikiiləgörüşüblər.“... SiyasətMilliMəclisdəgörüşkeçirildi-Fotolar16:56Oktyabrın2-dəMilliMəclisinMərakeşləparlamentlərarasıəlaqələrüzrəişçiqrupununrəhbəriİmamverdiİsmayılov MərakeşKrallığıParlamentininMərak...Prezidentləxanımınınbugünküaçılışdan-Fotoları-Yenilənib16:47Oktyabrın2-dəBakıKonqresMərkəzində74-cüBeynəlxalqAstrontikaKonqresininaçılışmərasimikeçirilib.“Qafqazinfo”xəbərverirki,Azərbaycan...Xidmətkeçməkistəməyənləronlaraçəkilmişxərclərigeriödəyəcəklər16:32Xüsusitəyinatlıtəhsilmüəssisələrininbakalriatsəviyyəsinəqəbulolmuşşəxslərlədaxiliişlərorqanlarındaxidmətkeçməhaqqındamüqiləbağlanac...Prezidentqəbulkeçirdi-Yenilənib16:28PrezidentİlhamƏliyevoktyabrın2-dəAnqlikanKilsəsinindinirəhbəri,KenterberiArxiyepiskopuCastinVelbiniqəbuledib.“Qafqazinfo”xəbərveri... XocalıaeroportundakıErmənistanbayrağıendirildi-Video ZəngilanKonqresMərkəzibelətikilib-Video BayrağıRiadƏhmədovunxanımınaƏliNağıyevtəqdimetdi-Video SalvadorDalininHeydərƏliyevMərkəzindəkisərgisini10mindənçoxziyarətçiizləyib GenerallarMilliQəhrəmanındəfnində-Fotolar EldarMahmudovillərsonragörüntüləndi-Foto-Video “Əsgəranaxoşgəlmisən!”-Video 31ilfərqləAğdərə...-Videoreportaj1234567816:4716:47|Prezidentləxanımınınbugünküaçılışdan-Fotoları-Yenilənib16:4016:40|Onlarıntəhsilhaqqınıdövlətödəyəcək16:3916:39|Qarabağınermənisakinləriüçünhansıgüzəştlərolacaq?16:3816:38|Qarabağdaermənidilininistifadəsinəimkanyaradılacaq16:3516:35|YeloBanktəmizXəzərnaminəekolojiaksiyakeçirib16:3516:35|Sonhəftədəvaksinvurulmayıb16:3216:32|Xidmətkeçməkistəməyənləronlaraçəkilmişxərclərigeriödəyəcəklər16:3116:31|Sonhəftədəyoluxanlarınsayıartıb16:2816:28|Prezidentqəbulkeçirdi-Yenilənib16:1916:19|Qarabağınermənisakinlərininreinteqrasiyasıiləbağlıgörülənişləraçıqlandı16:0816:08|“Nar”metrodaşəbəkəsinigücləndirir15:5615:56|İlhamƏliyevdənTeymurKərimliiləbağlı-SərəncamŞouAdelazərbaycanlımodelyerinhazırladığıgeyimdə-Fotolar01.10.202318:51DünyacaməşhurmüğənniAdelazərbaycanlımodelyer-dizaynerRüfətİsmayılınhazırladığıgeyimigeyinib.“Qafqazinfo”xəbərverirki,yaşıllibasdakı...500milyonluqmirasınınəedəcək?30.09.202307:45Məşhur"RollingStones"qrupununsolisti80yaşlıMikCaqqermirasıiləbağlıaçıqlamaverib.“Qafqazinfo”xaricimətbuataistinadənxəbərverirki...TürkiyəliməşhurlarQənirəPaşayevadanyazdı29.09.202321:22Türkiyəninsənətdünyasınınməşhursimalarıötəngündünyasınıdəyişən millətvəkiliQənirəPaşayevanınvəfatıiləbağlıpaylaşımediblər.“Qafqaz...Məşhuraktrisalarınvalideynlərigizlieşqyaşayır-Foto28.09.202316:38TürkiyənintanınmışaktrisasıSerenaySarıkayanınanasıvəhəmkarıCansuTosununatasınıngizlieşqyaşadıqlarıiddiaolunur.“Qafqazinfo”Türkiyə... SosialEminƏmrullayevonlarıdirektortəyinetdi18:23EşqiBağırovElmvəTəhsilNazirliyiyanındaMəktəbəqədərvəÜmumiTəhsilüzrəDövlətentliyinədirektorvəzifəsinətəyinolunub."Qafqazinfo” xə...Həminuşaqevinəodirektortəyinolunubmuş-Foto17:24LənkəranşəhərOsmanMirzəyevadınaqarışıqtipliuşaqevinəyenidirektortəyinolunub. “Qafqazinfo”xəbərverirki,bubarədəsosialşəbəkələrdə...Məktəbəhazırlıqqruplarındaməşğələlərəbaşlanıldı17:17Bugündənetibarən2023–2024-cütədrisiliüzrədövlətümumitəhsilmüəssisələrininməktəbəhazırlıqqruplarındatədrisprosesinəstartverilib. Bu...“Final”çaymarkasıucqarkəndinşirdlərinisevindirib-Fotolar17:03Birsırasosiallayihələrəimzaatan“Final”çaymarkasıbudəfəşirdlərəsevincbəxşedib.Lənkəranrayonununucqardağkəndinəyollanan“Final”ko... Bakıdakosmikgünlər...-FotosessiyaBuhəftəninənmaraqlıları-FotolarSularaltındaqalanNyu-York-Fotolar“İlinağacı”nıkəsən16yaşlıoğlanhəbsedildi-FotolarQənirəPaşayevailəvidamərasimikeçirildi-Fotolar-Yenilənibİraqdayasadönəntoy-FotolarGözlərinəqürurlabaxdığımızgün...-Fotosessiya150milyonillikdinozrskeletihərracaçıxarılacaq-Fotolar12345678 15:5015:50|“Soruşdumniyəişləmir?Dedilər,rəqibimizgömrükorqanlarıdır”15:4615:46|Prezidentonlarıtəltifetdi-Siyahı15:4015:40|“Aztelekom”MMCXankəndivəXocalıdagenişzolaqlıinternetşəbəkəsiqurur15:3015:30|SİMAİmzailəbaşqasınınsəninadındansənədimzalamasınınqarşısınıal!15:2715:27|“Onlarnarahatolmasınlar,biz15ildirbuməcəllənigözləyirik”15:2515:25|Əvvəlarvadını,sonraözünügüllələyiböldürdü-Yenilənib15:2015:20|AzVision.az11yaşında15:1015:10|XocalıyavəXankəndiyəqayıdışüçünhazırlıqlarabaşlanılıb-Fotolar14:5814:58|“Ermənistanınyaydığıməlumatyalandır”14:4914:49|FHNmetrodatəlimkeçirdi-Video14:4814:48|Azercell“TələbəTəqaüdüProqramı2024”üçünqeydiyyatıaçıqelanedir!14:4414:44|“Gucci”ninreklamsimasıolanermənimodelterrortəşkilatınaqoşulub-Video14:3514:35|Xocalıdanarkotikplantasiyasıaşkarlandı-Foto14:3314:33|ErmənilərXocənddə4körpünüdəminalayıb-Fotolar14:1114:11|RüstəmOrucoverməniidmançınıncabınıverdi14:0614:06|PeşəTəhsiliüzrəDövlətentliyinədirektortəyinolundu14:0114:01|FiziologiyavəyatibbüzrəNobelmükafatınınqalibiaçıqlandı13:5413:54|Piyadanıvuruböldürən“Prius”sürücüsühəbsedildi13:3813:38|İçərisində5qadınınolduğu“Porsche”aşdı-Video-Yenilənib13:3413:34|PrezidentləxanımıICESCO-nunbaşdirektoruiləgörüşdülər-Video13:3313:33|AzərbaycanbuProtokollaraqoşulacaq13:2913:29|“BugünCənubiQafqazdasülhdövrünəqədəmqoyabilərik”13:2013:20|Yayhasıdamedəcək13:1413:14|AzərbaycanlaGürcüstanmüdafiəsahəsindəəməkdaşlıqedəcək13:1213:12|Radio-televiziyayayımıXankəndidədətəminolunur-Rəsmi13:0713:07|QazaxıstanınhərbigəmiləriBakıda-Fotolar13:0013:00|Uşaqlardagözzəifliyinəçarətapıldı-Video12:4212:42|“20sentyabr“BütövlükGünü”kimiqeydolunsun”12:4212:42|XocalıaeroportundakıErmənistanbayrağıendirildi-Video12:4112:41|Buölkəiləgəlirlərəgörəikiqatvergitutmaləğvedilir12:2312:23|“Adınaköhnəmaşınolanadeyirlərki,sənəsosialyardımdüşmür”12:2312:23|Muğanbankınkartxidmətləri“E-manat”terminallarında!12:1912:19|BaşınıŞuşatut...-Tarixigörüntülər12:1712:17|QənirəMehdixanlınıöldürənnəvəsinəhökmoxundu12:1312:13|Xankəndidəxüsusitəyinatlırabitəşəbəkəsifəaliyyətəbaşlayıb12:0712:07|VeysəloğluŞirkətlərQrupuregionalfəaliyyətinigenişləndirir12:0312:03|Ahıllarvəkimsəsizuşaqlarbiryerdə12:0012:00|“QərbiAzərbaycanlılarınqayıdışhüququbeynəlxalqsəylərinmərkəzindəolmalıdır”11:5911:59|Birəfsanəidi...11:5411:54|HeydərƏliyevxanımıiləAstrontikaKonqresində-Video11:5111:51|İslahatlarQHT-lərədəçatdı-“Dəyişikliklərolacaq”11:5011:50|Türkiyədəantiterrorəməliyyatı-20nəfərsaxlanıldı11:4911:49|“BizşəhidlərverərəkBMT-ninqətnamələrininicrasınıtəminetdik”11:4711:47|“Matəmgünlərinitəqvimdənçıxaraq”11:4511:45|Antiterrortədbirlərindəiştirakedənropaçempionatınınmükafatçısı-Fotolar11:3911:39|Bələdiyyələrtariflərin7dəfəartırılmasındannarazıdır-Ekspertisəədalətlisayır11:3011:30|“Bizözsərvətlərimizdəndüzgünistifadəetmişik” Digərxəbərlər İqtisadiyyatDaşkəsəndəyerlisakinlərlənövbətigörüşkeçirilib-Fotolar17:05Sentyabr29-da“AzerGold”QapalıSəhmdarCəmiyyətinin(QSC)KorporativSosialMəsuliyyət(KSM)KomitəsitərəfindənDaşkəsənşəhərindəyerlisakinlərlə...YeloBanktəmizXəzərnaminəekolojiaksiyakeçirib16:35KorporativsosialməsuliyyətYeloBankınstrategiyasınınayrılmazhissəsidir.BudəfəBankölkədəekolojimühitininkişafıistiqamətindəhəyatakeçiri...“Nar”metrodaşəbəkəsinigücləndirir16:08“Nar”üstünmüştəritəcrübəsinintəqdimedilməsiməqsədiləmetroərazisindətəkmilləşdirməişləriaparıb.BununnəticəsindəBakımetrosundazəngvəin...Prezidentonlarıtəltifetdi-Siyahı15:46PrezidentİlhamƏliyevAzərbaycanRespublikasındaturizmsahəsindəfərqlənənşəxslərintəltifedilməsihaqqındaSərəncamimzalayıb.“Qafqazinfo”xə... Dünyaİrangenişmiqyaslıtəlimlərəhazırlaşır17:22İranınSilahlıQüvvələriölkəninmərkəzivəcənubregionlarındagenişmiqyaslıtəlimlərkeçirəcək.“Qafqazinfo”“Mehr”entliyinəistinadənxəbərv...Türkiyədəantiterrorəməliyyatı-20nəfərsaxlanıldı11:50TürkiyəninİstanbulvəKırklarelivilayətlərindəantiterrorəməliyyatıkeçirilib.“Qafqazinfo”“TRTHaber”əistinadənxəbərverirki,əməliyyat26...Kralailəsininsaytınakiberhücumolub01.10.202323:46BöyükBritaniyakralailəsininrəsmiinternetsaytınınkiberhücumunhədəfinəçevrildiyibildirilib.“Qafqazinfo”xəbərverirki,kralailəsindənol...BorrellAİxariciişlərnazirləriningörüşünüelanetdi01.10.202322:47Oktyabrın2-dəKiyevdəropaİttifaqıŞurasınınxariciişlərnazirlərisəviyyəsindəqeyri-rəsmiiclasıkeçiriləcək.“Qafqazinfo”“TASS”aistinadə... QafqazQarabağdamühəndisişləriaparılır-Video17:08“AzərbaycanOrdusununmühəndis-istehkambölmələritərəfindənQarabağbölgəsininminavəpartlamamışdöyüşsursatlarındantəmizlənməsiüzrətədbirlərh...XocalıyavəXankəndiyəqayıdışüçünhazırlıqlarabaşlanılıb-Fotolar15:10XocalıyavəXankəndiyəBöyükQayıdışlabağlıhazırlıqişlərinəbaşlanılıb.“Qafqazinfo”xəbərverirki,bubarədəQaçqınlarınvəMəcburiKöçkünləri...“Ermənistanınyaydığıməlumatyalandır”14:58Oktyabrın2-sisaat14:25radələrindəAzərbaycanOrdusununbölmələritərəfindənguyaErmənistansilahlıqüvvələrininBasarkeçərrayonununZərkəndyaşa...“Gucci”ninreklamsimasıolanermənimodelterrortəşkilatınaqoşulub-Video14:44Dünyacaməşhur“Gucci”brendininreklamsimalarındanbiriolanermənimodelArmineHarutyunyan“VoMa”terrortəşkilatınaqoşulub.“Qafqazinfo”“Sab... MaraqlıFiziologiyavəyatibbüzrəNobelmükafatınınqalibiaçıqlandı14:01BugünİsveçdəFiziologiyavəyatibbsahəsiüzrəNobelmükafatınınqalibielanolunub.“Qafqazinfo”xəbərverirki,Fiziologiyavəyatibbsahəsi...Badamınbufaydalarınıbilirdiniz?01.10.202323:12CənubistraliyaUniversitetininalimlərimüəyyənediblərki,badamyeməkorqanizməfaydalıtəsirgöstərir.Buçərəzçəkivəqanda“pis”xolesterinin...“Titan”filmolacaq30.09.202322:385nəfərinhəyatınıitirdiyi“Titan”faciəsifilməçevrilir.“Qafqazinfo”xariciKİV-əistinadənxəbərverirki,hazırdafilmüzərindəişlərəbaşlan...“Bu,vaxtitkisivəkədərdir”30.09.202313:21“Artıqənənəvimediadakıtəbliğatıoxumuram.Bu,vaxtitkisivəkədərgeneratorudur”.“Qafqazinfo”xəbərverirki,busözləriamerikalısahibkarİl... MədəniyyətFərhadBabayevvəfatetdi17:48HeydərƏliyevSarayınınsabiqdirektoru,"Şöhrət"ordenliƏməkdarmədəniyyətişçisiFərhadBabayevvəfatedib.“Qafqazinfo”xəbərverirki,bubarə...Qarabağdaermənidilininistifadəsinəimkanyaradılacaq16:38Məlumolduğukimi,AzərbaycanRespublikasıQarabağbölgəsindəyaşayanermənisakinlərinreinteqrasiyasıiləbağlıəməlifəaliyyətəbaşlayıb.Bununlaə...İlhamƏliyevdənTeymurKərimliiləbağlı-Sərəncam15:56PrezidentİlhamƏliyevədəbiyyatşünas, AMEA-nınMəhəmmədFüzuliadınaƏlyazmalarİnstitutunbaşdirektoru TeymurKərimliiləbağlıSərəncamimzalayıb....Birəfsanəidi...11:59Mövzuyazıçınınrinqdəkirəqibidir.Onailkzərbəniharadanvuracağınıdəqiqhesablamalısan.Çünkiəksərhallardanəticəniyaxşıhesablanmışilkzərbə... KriminalBəxtiyarHacıyevinhəbsmüddətiyenidənuzadıldı18:23İctimaifəalBəxtiyarHacıyevbarəsindənövbətidəfəməhkəməyətəqdimatverilib.“Qafqazinfo”xəbərverirki,XətaiRayonMəhkəməsindəkeçirilənic...2nəfərinöldüyüpartlayışlabağlıcinayətişiaçıldı17:47ZaqatalaRayonProkurorluğusentyabrın30-daYengiyankəndindəbaşvermişpartlayışlabağlıməlumatyayıb.“Qafqazinfo”prokurorluğaistinadənx Azərbaycandan və dünyadan xəbərlər - Qafqazinfo.az əbə...Xocalıdanarkotikplantasiyasıaşkarlandı-Foto14:35Xocalıdaerməniseperatçılarınınsaldığınarkotikplantasiyasıaşkaredilib.“Qafqazinfo”Report-aistinadənxəbərverirki,bubarədəDİN-inMətbu...Piyadanıvuruböldürən“Prius”sürücüsühəbsedildi13:54Builinmartın24-üBakınınNizamirayonuQ.Qarayevprospektində“Dakar”dairəsiyaxınlığındapiyadakeçidindəağırqəzatörətmişsürücüyəhökmoxunub... İdmanRüstəmOrucoverməniidmançınıncabınıverdi14:11CüdoüzrəRio-2016YayOlimpiyaOyunlarınınvədünyaçempionatınıngümüşmükafatçısı,ropaçempionu Azərbaycandan və dünyadan xəbərlər - Qafqazinfo.az RüstəmOrucovİsveçrəninLozannaşəhərindəkeçir...Antiterrortədbirlərindəiştirakedənropaçempionatınınmükafatçısı-Fotolar11:45SatdöyüşnövüüzrəropaçempionatındabürüncmedalqazananSənanBabazadəsentyabrın19-da“Qarabağ”dabaşlayanantiterrortədbirlərindəiştirak...“Sabah”FİBAropaKubokundailkoyununaçıxacaq10:48“Sabah”basketbolkomandasıbugünFİBAropaKubokunun2023/2024mövsümündəilkoyununaçıxacaq.“Qafqazinfo”xəbərverirki,Azərbaycançempionu...Futbolunhəzzinibeləyaşayın09:58“BALLİNE”futbolhəzzinidoyuncayaşamaqistəyənlərüçünyepyenibonuskampaniyasınastartverib.Beləki,oktyabrayıboyunca20AZNvəüstüdep... GündəmÖtənilbəraətalmışdı-10ilhəbscəzasıverildiSeparatçılarınkeçmiş“rəhbərlər”iErmənistanakeçəbilib?-YenilənibVardanyanınmilyardlıqmülkləri...DigərləriƏnçoxoxunanxəbərlər30.09.202311:08EldarMahmudovillərsonragörüntüləndi-Foto-Video29.09.202320:26XankəndidəhəminbinadaAzərbaycanpolisixidmətaparır-Video30.09.202318:30BayrağıRiadƏhmədovunxanımınaƏliNağıyevtəqdimetdi-Video30.09.202321:43Bugünşəhidolanhərbçimizin-Fotoları01.10.202315:3530ildənsonrakıilksəfər!-Fotolar+Yenilənib30.09.202312:15GenerallarMilliQəhrəmanındəfnində-Fotolar01.10.202309:56“ErmənistanAzərbaycanladöyüşməkdənqorxur,ammaRusiyayamüharibəelanedib”-Manukyan30.09.202319:48MedvedevUkraynadakımüharibəninnəvaxtbitəcəyiniaçıqladı09:58Separatçılarınkeçmiş“rəhbərlər”iErmənistanakeçəbilib?-Yenilənib30.09.202301:04MelGibsondanAzərbaycanaiftira-VideoAnasəhifəVideoXəbərSiyasətKriminalDünyaQafqazİdmanŞouHaqqımızdaƏlaqə Redaksiyasiyasətinewadriver("adriver_banner_79",{sid:,bt:52});_atrk_opts={atrk_acct:"n/ONh1awVK008R",domain:"qafqazinfo.az",dynamic:true};(function(){varas=document.createElement('script');as.type='text/jascript';as.async=true;as.src="d31qbv1cthcecs.cloudfront.net/atrk.js";vars=document.getElementsByTName('script')[0];s.parentNode.insertBefore(as,s);})();(function(){var_fbq=window._fbq||(window._fbq=[]);if(!_fbq.loaded){varfbds=document.createElement('script');fbds.async=true;fbds.src='//connect.facebook.net/az_AZ/fbds.js';vars=document.getElementsByTName('script')[0];s.parentNode.insertBefore(fbds,s);_fbq.loaded=true;}})();window._fbq=window._fbq||[];window._fbq.push(['track','',{'value':'0.00','currency':'USD'}]);/*11){ $('.appendLoadli').eq(i).hide(); } }); varpe=1; $('.Loadmore').on('click',function(){ pe+=1; $.get("qafqazinfo.az/site/loadmore/"+pe,function(response){ $('.appendLoad').append(response); }); });$('a.allNewsUrl').attr('href',"qafqazinfo.az/news"); }else{$('a.allNewsUrl').attr('href',"qafqazinfo.az/news");}varmodal=newCustombox.modal({content:{effect:'makeway',target:'#modal'}}); });$(document).on('click','.more_news',function(){$('.sonxeberli').removeClass('hidden-xs');$(this).removeClass('more_news');$(this).html('Sonxəbərlər');returnfalse;}); });jQuery(function($){ vardynBan1='qafqazinfo.az/banners/leftright/_/Qafqazinfo_200x570.html'; vardynBan2='qafqazinfo.az/banners/leftright/_/Qafqazinfo_200x570.html'; varbg_pos1="100%0"; varbg_pos2="0%0"; varbg_size="13%auto"; if(typeofbg_Ime1!=='undefined'&&typeofbg_Ime2!=='undefined') { vara=document.createElement('a'); a.setAttribute('href',urlBannner); a.setAttribute('style','position:fixed;top:0px;width:100%;height:100%;display:inline-block;bottom:0px;z-index:1;background-ime:url('+bg_Ime1+');background-attachment:scroll;background-color:#FFF;margin-right:500px;right:49.3%;background-size:'+bg_size+';background-position:'+bg_pos1+';background-repeat:no-repeat;'); a.setAttribute('target','_blank'); a.setAttribute('class','visible-lg'); document.body.appendChild(a); vara1=document.createElement('a'); a1.setAttribute('href',urlBannner); a1.setAttribute('style','position:fixed;top:0px;width:100%;height:100%;display:inline-block;bottom:0px;z-index:1;background-ime:url('+bg_Ime2+');background-attachment:scroll;background-color:#FFF;margin-left:500px;left:49.3%;background-size:'+bg_size+';background-position:'+bg_pos2+';background-repeat:no-repeat;'); a1.setAttribute('target','_blank'); a1.setAttribute('class','visible-lg'); document.body.appendChild(a1); } if(typeofdynBan1!=='undefined'&&typeofdynBan2!=='undefined') { varf1=document.createElement('iframe'); f1.setAttribute('id',"dynBan1"); f1.setAttribute('onload',"AdjustIframeHeightOnLoad('dynBan1')"); f1.setAttribute('src',dynBan1); f1.setAttribute('scrolling',"no"); f1.setAttribute('style','position:fixed;width:200px;border:0px;top:0px;height:100%;display:inline-block;bottom:0px;z-index:1;background-attachment:scroll;background-color:#FFF;margin-right:500px;right:49.3%;background-size:'+bg_size+';background-position:'+bg_pos1+';background-repeat:no-repeat;'); document.body.appendChild(f1); varf2=document.createElement('iframe'); f2.setAttribute('id',"dynBan2"); f2.setAttribute('onload',"AdjustIframeHeightOnLoad('dynBan2')"); f2.setAttribute('src',dynBan2); f2.setAttribute('scrolling',"no"); f2.setAttribute('style','position:fixed;width:200px;border:0px;top:0px;width:100%;height:100%;display:inline-block;bottom:0px;z-index:1;background-attachment:scroll;background-color:#FFF;margin-left:500px;left:49.3%;background-size:'+bg_size+';background-position:'+bg_pos2+';background-repeat:no-repeat;'); document.body.appendChild(f2); }}); functionAdjustIframeHeightOnLoad(f) { //alert(document.getElementById("dynBan1").contentWindow.document.body.scrollWidth); variframe=document.getElementById(f); variframe_canvas=iframe.contentDocument||iframe.contentWindow.document; varcanvas=iframe_canvas.getElementById("canvas"); if(canvas!=='undefined') { document.getElementById(f).style.width=(canvas.width+3)+"px"; } else document.getElementById(f).style.width=document.getElementById(f).contentWindow.document.body.scrollWidth+"px"; varx=document.getElementById(f); vary=(x.contentWindow||x.contentDocument); if(y.document)y=y.document; y.body.style.backgroundColor="white"; } /*]]>*/functiongetMobileOperatingSystem(){varuserent=nigator.userent||nigator.vendor||window.opera;//WindowsPhonemustcomefirstbecauseitsUAalsocontains"Android"if(/windowsphone/i.test(userent)){return"WindowsPhone";}if(/android/i.test(userent)){return"Android";}//iOSdetectionfrom:httpstackoverflow.com/a//if(/iPad|iPhone|iPod/.test(userent)&&!window.MSStream){return"iOS";}return"unknown";}varos=getMobileOperatingSystem();if(os=="iOS"){$(".mobileAppa").attr("href","itunes.apple.com/us/app/qafqazinfo-az/id33?ls=1&mt=8");$(".mobileAppimg").attr("src","qafqazinfo.az/public/site/img/appIos.png");}elseif(os=="Android"){$(".mobileAppa").attr("href","play.google.com/store/ap Azərbaycandan və dünyadan xəbərlər - Qafqazinfo.az ps/details?id=az.bestech.qafqazinfoapp");$(".mobileAppimg").attr("src","qafqazinfo.az/public/site/img/appAndroid.png");}

Seite? ˅: Azərbaycandan və dünyadan xəbərlər - Qafqazinfo.az Bericht

Wenn ein Verstoß gegen die Website vorliegt, klicken Sie bitte auf MeldenBericht

Empfohlene Informationen

Empfohlene Seite