Willkommen im klassifizierten Verzeichnisnetz! Benutzer-AnmeldungJetzt registrieren

Azərbaycandan və dünyadan xəbərlər - Qafqazinfo.az

  • 2022-01-05Abholtermin
  • 2022-02-15Aktualisiert
 Azərbaycandan və dünyadan xəbərlər - Qafqazinfo.az
  • Webseitenadressse:qafqazinfo.az
  • Server IP:104.22.66.188
  • Seitenbeschreibung:Qafqazinfo.Az - Azərbaycanda və dünyada baş verən ən son xəbərlər

Domainnameqafqazinfo.azBewertung

etwa 500~20000

Domainnameqafqazinfo.azfließen

446

Domainnameqafqazinfo.azGut oder schlecht

Gut und Böse gemischt. Begleitende Gewinne und Verluste heftig

Webseite: Azərbaycandan və dünyadan xəbərlər - Qafqazinfo.az Gewichte

2

Webseite: Azərbaycandan və dünyadan xəbərlər - Qafqazinfo.az IP

104.22.66.188

Webseite: Azərbaycandan və dünyadan xəbərlər - Qafqazinfo.az Inhalt

window.hola_player({ swf:"qafqazinfo.az/public/spark/dist/videojs.swf", osmf_swf:"qafqazinfo.az/public/spark/dist/videojs-osmf.swf" }); window.dataLayer=window.dataLayer||[]; functiongt(){dataLayer.push(arguments);} gt('js',newDate()); gt('config','G-B6T3N67RGP'); .vjs-ios-skin.vjs-menu.vjs-rightclick-popup.vjs-menu-item,.vjs-ios-skin.vjs-menu.vjs-settings-menu.vjs-menu-item,.vjs5-hola-skin.vjs-menu.vjs-rightclick-popup.vjs-menu-item,.vjs5-hola-skin.vjs-menu.vjs-settings-menu.vjs-menu-item{ min-height:25px; } .video-js{ width:100%!important; height:360px!important; } Azərbaycandanvədünyadanxəbərlər-Qafqazinfo.az (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*newDate();a=s.createElement(o),m=s.getElementsByTName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)})(window,document,'script','/analytics.js','ga');ga('create','UA--1','auto');ga('send','pe Azərbaycandan və dünyadan xəbərlər - Qafqazinfo.az view'); functionbannerClick(id) { varSITE_URL=""+document.domain; $.ajax({ type:"POST", url:SITE_URL+"/news/bannerClick", data:{"id":id}, success:function(response){ //alert('Bannerclicked'+id); //alert(response); } }); } _atrk_opts={atrk_acct:"MXnbp1IW1d10kU",domain:"qafqazinfo.az",dynamic:true};(function(){varas=document.createElement('script');as.type='text/jascript';as.async=true;as.src="d31qbv1cthcecs.cloudfront.net/atrk.js";vars=document.getElementsByTName('script')[0];s.parentNode.insertBefore(as,s);})(); $(function(){ jQuery.fn.preventDoubleSubmission=function(){ $(this).on('submit',function(e){ var$form=$(this); if($form.data('submitted')===true){ e.preventDefault(); }else{ $form.data('submitted',true); } }); returnthis; }; $('#frmSearch').preventDoubleSubmission(); }); window.digitalks=window.digitalks||newfunction(){var t=this;t._e=[],t._c={},t.config=function(c){var i;t._c=c,t._c.script_id?((i=document.createElement("script")).src="//data.digitalks.az/v1/scripts/"+t._c.script_id+"/track.js?&cb="+Math.random(),i.async=! 0,document.head.appendChild(i)):console.error("digitalks:script_idcannotbeempty!")};["track","identify"].forEach(function(c){t[c]=function(){t._e.push([c].concat(Array.prototype.slice.call(arguments,0)))}})} digitalks.config({ script_id:"10d4de13-b7f6-4e55-b4b2-9ec5adb5f942", pe_url:location.href, referrer:document.referrer }) (function(m,e,t,r,i,k,a){m[i]=m[i]||function(){(m[i].a=m[i].a||[]).push(arguments)}; m[i].l=1*newDate();k=e.createElement(t),a=e.getElementsByTName(t)[0],k.async=1,k.src=r,a.parentNode.insertBefore(k,a)}) (window,document,"script","mc.yandex.ru/metrika/t.js","ym"); ym(,"init",{ id:, clickmap:true, trackLinks:true, accurateTrackBounce:true }); Laçınlılarbuevlərdəyaşayacaq-Video10-cugününduası-İmsakvəiftarvaxtıXameneyininantişiəüzüBurayonlaraqaryağıb-Faktikiha+Video Bölmələr RU AnasəhifəXəbərSiyasətKriminalDünyaQafqazİdmanŞouFormula1 Əlaqə         RU “Naziroğlununbankınıaraşdırırdım,dedilərüzristə,sərbəstburax”“FazilMustafayaqarşıterrordailkinizlərİranadəlalətedir”-RəsmiMetroyaxlorlagirdi,təhlükəyarandı-Yenilənib“MaşınıİlhamƏliyevəçatdırmaqüçünvaxttəyinetdik”Prezidentbüdcədən6,7milyonmanatayırdıEvdəoynayarkənyıxılan6yaşlıuşaqöldüİranmediasıLrovunbuhərəkətinitənqidetdi-VideoAzadlığaburaxıldı,35dəqiqəsonrayenidənhəbsedildi12345678 01Aprel 01:4701:47|ABŞ-dənUkraynayanövbətiyardımdəstəyi 01:2601:26|Ukraynanındördbölgəsindəhahəyəcanıelanedildi 00:5100:51|BVFUkraynaya15,6milyarddollarkreditayrılmasınıtəsdiqlədi 00:2800:28|Trampınməhkəməqarşısınaçıxacağıvaxtməlumoldu 00:1500:15|PSJMessiilədanışıqlarapardığınıtəsdiqlədi Hazırdabölgələrdəhabelədir-Video Təlimdəqırıcılarımızhayaqaldırıldı-Video “Dərvişband”vəNiyaməddinMusayevdənbirgə-Duet Deputatbuevinqarşısındagüllələnib-Video Millətvəkilibaşqaxəstəxanayaköçürüldü-Yenilənib+Video Prezidentinerməniidmançıya8iləvvəlkijestiyenidəngündəmoldu-Video 1 2 3 4 5 6 00:0500:05|Dünyadünənnecəgörünürdü?-Fotolar 31.03.202323:3831.03.202323:38|deyevkayahücumnəticəsində2nəfərhəlakoldu 31.03.202323:3331.03.202323:33|Laçınlılarbuevlərdəyaşayacaq-Video 31.03.202323:1231.03.202323:12|Pakistandaərzaqyardımızamanıizdiham-11nəfəröldü 31.03.202322:5531.03.202322:55|110günərzindəLaçın-Xankəndiyolundanneçətomobilkeçib? 31.03.202322:2231.03.202322:22|“Ukraynadakımüharibə2027-ciiləqədərdamedəbilər” 31.03.202322:0631.03.202322:06|10-cugününduası-İmsakvəiftarvaxtı 31.03.202321:5931.03.202321:59|NATOəməkdaşlarınaTikTok-danistifadəniqadağanetdi XəbərLaçınlılarbuevlərdəyaşayacaq-Video31.03.202323:33YenidənqurmaişləriçərçivəsindəbirincimərhələdəLaçınşəhərində500-əyaxınfərdievinşaedilir.“Qafqazinfo”xəbərverirki,buraermənilərtə...“Fransanınrəsmiqurumlarıtəxribatçıfəaliyyətəsonqoymalıdır”31.03.202318:22“Azərbaycanınkeçmişişğalaltındaolanərazilərindəyaradılmışqondarmaseparatçırejimin“nümayəndəsi”iləqeydediləngörüşqanunsuzrejimintəbliğ...26yaşlıhərbçinişanlısıgildəöldü31.03.202316:31Azərbaycanda26yaşlıhərbçivəfatedib.“Qafqazinfo”Lent.az-aistinadənxəbərverirki,hadisəZaqatalarayonundaqeydəalınıb.Hərbiqulluqçu...Apreldə30dərəcəistiolacaq31.03.202315:01Aprelayınaolanhaproqnozuaçıqlanıb.MilliHidrometeorologiyaXidmətindən"Qafqazinfo"yaverilənxəbərəgörə,aprelayındahanınortaaylıq... SiyasətXameneyininantişiəüzü31.03.202321:23“Şeytançoxüzlüdür,bütünşeytanlarınbaşındaisəİblisdayanır”. Xameneyininbusözlərindənəslindəonunözününxislətiniizahetməküçündəisti...Budafransızdemokratiyası...31.03.202318:27FransadaValeriadlıqadınölkəPrezidentiEmmanuelMakronhaqqındafeysbukdayazdığıpaylaşımda“Buzibilsaat13:00-daçıxışetməyəhazırlaşır...Bu...“Naziroğlununbankınıaraşdırırdım,dedilərüzristə,sərbəstburax”31.03.202316:40MilliTəhlükəsizlikNazirliyinin(MTN2015-ciildələğvolunub-red.)Başİstintaqİdarəsininsabiqrəisi,general-mayorMövlamŞıxəliyev,onunmüi...“FazilMustafayaqarşıterrordailkinizlərİranadəlalətedir”-Rəsmi31.03.202316:02"Azərbaycanözərazisindənüçüncüdövlətlərəqarşıistifadəyəheçzamanimkanverməyib".“Qafqazinfo” xəbərverirki,bunuXariciİşlərNazirliyini... Hazırdabölgələrdəhabelədir-Video Təlimdəqırıcılarımızhayaqaldırıldı-Video “Dərvişband”vəNiyaməddinMusayevdənbirgə-Duet Deputatbuevinqarşısındagüllələnib-Video Millətvəkilibaşqaxəstəxanayaköçürüldü-Yenilənib+Video Prezidentinerməniidmançıya8iləvvəlkijestiyenidəngündəmoldu-Video Qurbanovdantəsirliaddım...-Foto+Video Azərbaycansərhədinipozubropayamiqrasiyaetməkistədilər-Video1234567831.03.202321:2931.03.202321:29|TürkiyəXİN-dənDanimarkayaetiraz31.03.202321:2331.03.202321:23|Xameneyininantişiəüzü31.03.202320:5431.03.202320:54|Rusiyanınbuşəhərindəfövqəladəvəziyyətelanedildi31.03.202320:4531.03.202320:45|“Ölkəmizinərazisiniişğaletməyəhazırlaşırlar”-BelarusPrezidenti31.03.202320:4131.03.202320:41|PolisAkademiyasında31Martsoyqırımıqurbanlarıanılıb31.03.202320:2931.03.202320:29|Egedənizindəzəlzələoldu31.03.202320:2831.03.202320:28|Türkiyədənamizədlərintəbliğatdövrübaşladı31.03.202320:1531.03.202320:15|LaLiqadaənçoxmaaşalanfutbolçular-Siyahı31.03.202319:4831.03.202319:48|Burayonlaraqaryağıb-Faktikiha+Video31.03.202319:4831.03.202319:48|Gürcüstandahoteldəgüclüyanğın-Fotolar31.03.202319:2231.03.202319:22|“Mənarıqlamışam?”-Video31.03.202319:1831.03.202319:18|“Ronaldotarixişəxsiyyətdir”-TeymurRəcəbovŞouYaşlanmaqdanzövqalan65yaşlıŞeronStoun...-Foto31.03.202311:52Martın10-dadünyaşöhrətliamerikalıaktrisaŞeronStoun65illikyubileyiniqeydedib.“Qafqazinfo”xəbərverirki,bugünlərdəisəo,3,5milyon...AncelinaColiözbre Azərbaycandan və dünyadan xəbərlər - Qafqazinfo.az ndiniyaradır31.03.202302:32AmerikalıaktrisaAncelinaColibirildirki,yenilayihəüzərindəişləyir."Qafqazinfo"xaricimətbuataistinadənxəbərverirki,o,özgeyimvəz...Gülşənmillətvəkilliyinənamizədolacaq?31.03.202300:52TürkiyəliməşhurmüğənniGülşənəCHP-dənmillətvəkilinamizədliyitəklifedilib.“Qafqazinfo”Türkiyəmediasınaistinadənxəbərverirki,müğənini...Əriiləvideosunatəhqiryazanizləyicisinipolisəverdi30.03.202317:22BloqerNehanAbdullayevainstaqramsəhifəsindəkipaylaşımınaşərhyazanizləyicisindənpolisəşikayətedib.“Qafqazinfo”nunməlumatınagörə,o,ə... Sosial10-cugününduası-İmsakvəiftarvaxtı31.03.202322:06SabahRamazanayınınonuncugünüdür.“Qafqazinfo”xəbərverirki,QafqazMüsəlmanlarıİdarəsininaçıqladığıRamazantəqviminəəsasən,aprelin1-də ...PolisAkademiyasında31Martsoyqırımıqurbanlarıanılıb31.03.202320:41BugünDaxiliİşlərNazirliyininPolisAkademiyasındaAzərbaycanlılarınSoyqırımıGününəhəsrolunmuşanımmərasimikeçirilib. “Qafqazinfo”xəbər...Burayonlaraqaryağıb-Faktikiha+Video31.03.202319:48EkologiyavəTəbiiSərvətlərNazirliyininMilliHidrometeorologiyaXidmətifaktikihabarədəməlumatyayıb.“Qafqazinfo”xəbərverirki,Xidmətin...“Ağyoxuş-1”qızılyatağıyaxınlığındaağacəkməak Azərbaycandan və dünyadan xəbərlər - Qafqazinfo.az siyasıkeçirildi31.03.202318:42“AzerGold”QapalıSəhmdarCəmiyyətinin(QSC)təşkilatçılığı,ŞəmkirRegionalMeşəTəsərrüfatıMərkəzinindəstəyiilə“Ağyoxuş-1”qızılyatağıyaxınlığ... Dünyadünənnecəgörünürdü?-FotolarZəlzələninyaratdığıgöl-Fotolarİsmayıllıdayazbirbaşqadır-FotolarƏminəƏrdoğanNyu-Yorkdaiftarsüfrəsində-FotolarDünyabugün-10fotodaİsraildəsonikigün-FotolarFutbolmeydançalarındaənmaraqlıanların-FotolarıDumanlıİstanbul-Fotolar12345678 31.03.202319:1531.03.202319:15|Xorvatiyadakiçiktəyyarəqəzaetdi-2nəfəröldü31.03.202318:4231.03.202318:42|“Ağyoxuş-1”qızılyatağıyaxınlığındaağacəkməaksiyasıkeçirildi31.03.202318:3131.03.202318:31|PodolyakLukaşenkonuntəklifini“absurd”adlandırdı31.03.202318:2731.03.202318:27|Budafransızdemokratiyası...31.03.202318:2231.03.202318:22|“Fransanınrəsmiqurumlarıtəxribatçıfəaliyyətəsonqoymalıdır”31.03.202318:0631.03.202318:06|“TuranTovuz”“Sumqayıt”auduzdu31.03.202317:5031.03.202317:50|“Azəriqaz”danəməkdaşınişdənçıxarılmasıiləbağlıməsələyə-Reaksiya31.03.202317:4931.03.202317:49|AbbasƏliyevəyenivəzifəverildi31.03.202317:4831.03.202317:48|Burestoranlardanöqsanlaraşkarlandı-Siyahı31.03.202317:1831.03.202317:18|RabitəbankınİnternetBankçılıqxidmətindənyenilik!31.03.202317:1531.03.202317:15|ErmənistanRusiyanısüdsatışındabeləaldadıb31.03.202317:1331.03.202317:13|“Onuazadlığaburaxın”31.03.202316:5231.03.202316:52|EminƏmrullayevGöygöldəkiməktəbdə-Fotolar31.03.202316:4731.03.202316:47|Sonsutkada467vaksinvurulub31.03.202316:4631.03.202316:46|Yoluxanlarınsayıaçıqlandı31.03.202316:4231.03.202316:42|İYİPartiyanınqərargahınahücumedənşəxssaxlanıldı-Yenilənib31.03.202316:4031.03.202316:40|“Naziroğlununbankınıaraşdırırdım,dedilərüzristə,sərbəstburax”31.03.202316:3131.03.202316:31|26yaşlıhərbçinişanlısıgildəöldü31.03.202316:2931.03.202316:29|Azərbaycandaməscidlərəilkqadınicraçılartəyinedildi-Foto31.03.202316:0231.03.202316:02|“FazilMustafayaqarşıterrordailkinizlərİranadəlalətedir”-Rəsmi31.03.202316:0031.03.202316:00|“Bayramovunsəsləndirdiyifikirlərədiqqətləqulaqassın”-RəsmiBakıdanİranacab31.03.202315:5731.03.202315:57|Butobusunhərəkətistiqamətidəyişdirilir31.03.202315:5531.03.202315:55|SEPAH-ınhərbiməsləhətçisiöldürüldü31.03.202315:5131.03.202315:51|Neftçaladasoyqırımıqurbanlarıanıldı-Fotolar31.03.202315:4531.03.202315:45|AzərbaycanidmançılarıErmənistanagedəcək?31.03.202315:3131.03.202315:31|PolşadavətəndaşlarınıRusiyanıtərketməyəçağırdı31.03.202315:2731.03.202315:27|Metroyaxlorlagirdi,təhlükəyarandı-Yenilənib31.03.202315:2431.03.202315:24|Fransadaoructutanfutbolçularüçünfasiləolmayacaq31.03.202315:2331.03.202315:23|RusiyanınxaricisiyasətininyenilənmişKonsepsiyasındanələrvar?-Yenilənib-Video31.03.202315:1431.03.202315:14|“Kiminprezidentolacağınasizqərarverin,məndoymuşam”31.03.202315:1031.03.202315:10|LukaşenkonuntəklifinəKremlincabıgecikmədi31.03.202315:0931.03.202315:09|Şəhidailələrivəmüharibəveteranlarıüçün“ÇağrıMərkəzi”yaradıldı31.03.202315:0131.03.202315:01|Apreldə30dərəcəistiolacaq31.03.202314:5631.03.202314:56|Dahabirqanunsuzobyektsöküldü-Fotolar31.03.202314:4831.03.202314:48|“Mənimdövrümbitir...”-Video31.03.202314:4031.03.202314:40|“MaşınıİlhamƏliyevəçatdırmaqüçünvaxttəyinetdik”31.03.202314:3531.03.202314:35|“ToyotaPrius”:bilmədiyimizözəllikləri-təhlükəsizlikvərahatlıq-Video31.03.202314:2531.03.202314:25|“Aztelekom”Oğuzda2mindənçoxeviyüksəksürətliinternetlətəminetdi31.03.202314:0431.03.202314:04|Buölkədənidxalolunankartofdazərərvericiaşkarlandı-Foto31.03.202313:5531.03.202313:55|Qaradağda31MartSoyqırımıiləbağlıtədbir-Fotolar31.03.202313:5331.03.202313:53|Prezidentbüdcədən6,7milyonmanatayırdı31.03.202313:4431.03.202313:44|Narkotikişalvarahopdurubhəbsxanayakeçirməkistədi-Foto31.03.202313:3631.03.202313:36|Aprelyağışlagəlir31.03.202313:3531.03.202313:35|PutinRusiyanınbuölkələrdəkisəfirlərinigeriçağırdı31.03.202313:2431.03.202313:24|“Müharibəokeanınotayındakıağaicazəverməyənəqədərbitməyəcək”31.03.202313:1331.03.202313:13|Hazırdabölgələrdəhabelədir-Video31.03.202313:1031.03.202313:10|Evdəoynayarkənyıxılan6yaşlıuşaqöldü Digərxəbərlər İqtisadiyyatAbbasƏliyevəyenivəzifəverildi31.03.202317:49İqtisadiyyatNazirliyiyanındaƏmlakMəsələləriDövlətXidmətininrəisiMətinEynullayevəyenimüşirtəyinedilib.“Qafqazinfo”“Unikal”aistinad...RabitəbankınİnternetBankçılıqxidmətindənyenilik!31.03.202317:18RabitəbankİnternetBankçılıqxidmətlərinəüstünlükverənmüştəriləriüçünməhsulunayeniliklərələedib.Beləki,İnternetBankçılıqxidmətinəy...“Aztelekom”Oğuzda2mindənçoxeviyüksəksürətliinternetlətəminetdi31.03.202314:25“Aztelekom”MMCOğuzrayonunda2046evtəsərrüfatınaGPONtexnologiyasıiləyüksəksürətliinternetəqoşulmaimkanıyaradıb.Hazırda1082abunəçimüvaf...İnamKərimovŞamaxıdavətəndaşlarıqəbuletdi31.03.202312:52KəndtəsərrüfatınaziriİnamKərimovmartın31-dəŞamaxıDövlətAqrarİnkişafMərkəzinininzibatibinasındaŞamaxı,Qobustanvədigərrayonlardanolan... DünyaABŞ-dənUkraynayanövbətiyardımdəstəyi01:47ABŞUkraynaya2,6milyarddollardəyərindənövbətihərbiyardımpaketiayırmaqniyyətindədir.“Qafqazinfo”xariciKİV-əistinadənxəbərverirki,y...Ukraynanındördbölgəsindəhahəyəcanıelanedildi01:26UkraynanınOdessa,Nikolaev,DnepropetrovskvəXarkovvilayətlərindəhaxəbərdarlığıelanedilib.“Qafqazinfo”“Gazeta.ru”yaistinadənxəbərveri...BVFUkraynaya15,6milyarddollarkreditayrılmasınıtəsdiqlədi00:51BeynəlxalqValyutaFondunun (BVF) İcraçıDirektorlarŞurasıUkraynaya115milyarddollarlıqümumidəstəkpaketiçərçivəsində15,6milyarddollarlıqma...Trampınməhkəməqarşısınaçıxacağıvaxtməlumoldu00:28ABŞ-ninsabiqPrezidentiDonaldTrampməhkəməqarşısınaçıxacaq.“Qafqazinfo”xəbərverirki,bubarədəCNNməlumatyayıb.Bildirilibki,Tramp... (()=>{varzoneInfo={slot:'/315/229',size:[600,338],zoneId:'229',};varadviadAd=document.createElement('div');adviadAd.setAttribute("style","min-width:600px;max-height:338px;text-align:center;");adviadAd.setAttribute("id",zoneInfo.zoneId);letscript=document.createElement('script');script.defer=true;script.src="ssp.adviad.com/v1/get_ads.js?v"+newDate().toJSON().slice(0,10).replace(/-/g,'.');document.currentScript.parentElement.appendChild(script);letfindCenter=document.createElement('script');findCenter.defer=true;findCenter.src="ssp.adviad.com/v1/findCenter.js?v"+newDate().toJSON().slice(0,10).replace(/-/g,'.');document.currentScript.parentElement.appendChild(findCenter);script.onload=function(){adviadFetchKeys(zoneInfo)}findCenter.onload=function(){setElement(adviadAd)}})()Qafqaz110günərzindəLaçın-Xankəndiyolundanneçətomobilkeçib?31.03.202322:55Rusiyasülhməramlılarına,həmçininBeynəlxalqQırmızıXaçKomitəsinə(BQXK)məxsustomobillərLaçın-Xankəndiyolundadincaksiyakeçirilənərazidəm...ErmənistanRusiyanısüdsatışındabeləaldadıb31.03.202317:15RusiyaFederasiyasıBaytarlıqvəFitosanitarNəzarətiüzrəFederalXidməti(“Rosselxoznadzor”)ErmənistandanRusiyayasüdməhsullarınınidxalınaməhdu...Sonsutkada467vaksinvurulub31.03.202316:47Azərbaycandasonsutkadakoronirus(COVID-19)əleyhinə467vaksinvurulub.“Qafqazinfo”xəbərverirki,bubarədəNazirlərKabinetiyanındaOpera...Azərbaycandaməscidlərəilkqadınicraçılartəyinedildi-Foto31.03.202316:29DiniQurumlarlaİşüzrəDövlətKomitəsitərəfindən13-15fevraltarixlərindəİslamdininəaidibadətyerlərindəqadındiniayinlərinicraçısıvəzifəsi... MaraqlıNATOəməkdaşlarınaTikTok-danistifadəniqadağanetdi31.03.202321:59NATOəməkdaşlarınaTikToksosialşəbəkəsindənistifadəniqadağanedib.“Qafqazinfo”xəbərverirki,bubarədə CNN məlumatyayıb.Bildirilibki,q...“Mənarıqlamışam?”-Video31.03.202319:22BelarusPrezidentiAleksandr Lukaşenkoarıqlayacağınasözverib.“Qafqazinfo”xariciKİV-əistinadənxəbərverirki,BelaruslideribunuMilliAssa...“ToyotaPrius”:bilmədiyimizözəllikləri-təhlükəsizlikvərahatlıq-Video31.03.202314:35Azərbaycanda“ToyotaPrius”tomobillərininiştirakıiləbaşverənyolnəqliyyathadisələrininsayınınartmasımüəyyənnarahatlıqlardoğurur.Bəziin...“Togg”unbumodelininilksahibləriaçıqlandı30.03.202305:07Türkiyəninyerliistehsalıolan"Togg"tomobilinin"T10X"modelinisifarişedənləraçıqlanıb."Qafqazinfo"Türkiyəmətbuatınaistinadənxəbərver... Mədəniyyət“Bilirəmki,Prezidentinbuməsələlərdənxəbəriyoxdur”31.03.202309:52“Hamıbilirki,4iləvvəlPrezidentmənəevhədiyyəetmişdi.Prezidentinnümayəndəsimənievlətanışetdi,gördümki,evhələtamtikilməyib”.“Qa...HeydərƏliyevMərkəzindəqalakonsertkeçiriləcək30.03.202316:36Mayın25-dəHeydərƏliyevMərkəzindəqalakonserttəqdimolunacaq.KlassikmusiqigecəsindəAzərbaycanvədünyabəstəkarlarınınəsərlərisəslənəcək....RamizMəlikinsəhhətindəproblemyaranıb30.03.202313:46XalqartistiRamizMəlikinsəhhətindəproblemyaranıb.“Qafqazinfo”xəbərverirki,bubarədətanınmışürək-damarcərrahıRəşadMahmudovfeysbuksə...“LaVira-məxfimenyu”-DTXbunuermənilərənecə“həzmetdirdi”30.03.202312:57REALTVtərəfindən“LaVira-məxfimenyu”adlısənədlifilmistehsalolunub.“Qafqazinfo”xəbərverirki,martın28-dəREALTV-dənümayişolunanf... KriminalNarkotikişalvarahopdurubhəbsxanayakeçirməkistədi-Foto31.03.202313:44Bakıdacəzaçəkməmüəssisəsinəşalvarahopdurulmuşüsullanarkotikkeçirməkistəyiblər.Penitensiarxidmətdən"Qafqazinfo"yabildirilibki,hadisə1...Azadlığaburaxıldı,35dəqiqəsonrayenidənhəbsedildi31.03.202311:42Qubadahəbsdənazadedilənşəxs35dəqiqəsonrayenidənhəbsedilib.“Qafqazinfo”nunəldəetdiyiməlumatagörə,hadisəmartın26-daQubaRayonPoli...İran-Azərbaycansərhədindəəməliyyat-Saxlanılanlarvar31.03.202310:52Martın31-dəsaat02:00radələrindəDövlətSərhədXidmətinin(DSX)SərhədQoşunlarının“Göytəpə”sərhəddəstəsininYardımlırayonununAruzkəndiyaxın...“Mənəzəngedənkimiəriöldürdü”-Günay8aylıqhamiləimiş...31.03.202310:08Ötəngün Bərdədəqətləyetirilən36yaşlıGünayƏləkbərovanın8aylıqhamiləolduğuməlumolub.“Qafqazinfo”xəbərverirki,mərhumunanası“Xəzər... (()=>{varzoneInfo={slot:'/315/229',size:[600,338],zoneId:'229',};varadviadAd=document.createElement('div');adviadAd.setAttribute("style","min-width:600px;max-height:338px;text-align:center;");adviadAd.setAttribute("id",zoneInfo.zoneId);letscript=document.createElement('script');script.defer=true;script.src="ssp.adviad.com/v1/get_ads.js?v"+newDate().toJSON().slice(0,10).replace(/-/g,'.');document.currentScript.parentElement.appendChild(script);letfindCenter=document.createElement('script');findCenter.defer=true;findCenter.src="ssp.adviad.com/v1/findCenter.js?v"+newDate().toJSON().slice(0,10).replace(/-/g,'.');document.currentScript.parentElement.appendChild(findCenter);script.onload=function(){adviadFetchKeys(zoneInfo)}findCenter.onload=function(){setElement(adviadAd)}})()İdmanPSJMessiilədanışıqlarapardığınıtəsdiqlədi00:15PSJ-ninbaşməşqçisiKristofQaltyeklubunLionelMessiiləyenimüqiləüçündanışıqlarapardığınıtəsdiqləyib.“Qafqazinfo” GFFN-əistinadənxə...LaLiqadaənçoxmaaşalanfutbolçular-Siyahı31.03.202320:15"L`Equipe"nəşriLaLiqadaənçoxmaaşalanfutbolçularınsiyahısınıhazırlayıb."Qafqazinfo"xəbərverirki,ilkpillədə"Real"danEdenHazarddır....“Ronaldotarixişəxsiyyətdir”-TeymurRəcəbov31.03.202319:18AzərbaycanqrossmeysteriTeymurRəcəbovportuqaliyalıfutbolçuKriştianoRonaldonunpərəstişkarıolmasındandanışıb.“Qafqazinfo”xəbərverirki,o...“TuranTovuz”“Sumqayıt”auduzdu31.03.202318:06BugünAzərbaycanPremyerLiqasındaXXVIIIturastartverilib.“Qafqazinfo”xəbərverirki,ilkoyungünündəbirgörüşbaştutub.Turunaçılışo... GündəmBakıdadirektormüəllimləriməktəbəburaxmır?-Video“Bilirəmki,Prezidentinbuməsələlərdənxəbəriyoxdur”FərhadƏhmədovnecəifşaolundu?DigərləriƏnçoxoxunanxəbərlər29.03.202322:00Ramazanın8-cigünününduası-İmsakvəiftarvaxtı30.03.202322:009-cugününduası-İmsakvəiftarvaxtı30.03.202315:38YüksəkvəzifəyətəyinedilənZaurMikayılovkimdir?29.03.202308:18FazilMustafadanilk-Açıqlama29.03.202320:24ButomobillərinAzərbaycanagətirilməsinəicazəverilməyəcək30.03.202321:54FərhadƏhmədovnecəifşaolundu?30.03.202309:10Apreldə12günişolmayacaq29.03.202303:15Deputatbuevinqarşısındagüllələnib-Video30.03.202315:17“Azərsu”iləMeliorasiyavəSuTəsərrüfatıASCbirləşdirildi30.03.202315:18PrezidentonayenivəzifəverdiAnasəhifəVideoXəbərSiyasətKriminalDünyaQafqazİdmanŞouFormula1HaqqımızdaƏlaqə Redaksiyasiyasətinewadriver("adriver_banner_79",{sid:,bt:52});_atrk_opts={atrk_acct:"n/ONh1awVK008R",domain:"qafqazinfo.az",dynamic:true};(function(){varas=document.createElement('script');as.type='text/jascript';as.async=true;as.src="d31qbv1cthcecs.cloudfront.net/atrk.js";vars=document.getElementsByTName('script')[0];s.parentNode.insertBefore(as,s);})();(function(){var_fbq=window._fbq||(window._fbq=[]);if(!_fbq.loaded){varfbds=document.createElement('script');fbds.async=true;fbds.src='//connect.facebook.net/az_AZ/fbds.js';vars=document.getElementsByTName('script')[0];s.parentNode.insertBefore(fbds,s);_fbq.loaded=true;}})();window._fbq=window._fbq||[];window._fbq.push(['track','',{'value':'0.00','currency':'USD'}]);/*11){ $('.appendLoadli').eq(i).hide(); } }); varpe=1; $('.Loadmore').on('click',function(){ pe+=1; $.get("qafqazinfo.az/site/loadmore/"+pe,function(response){ $('.appendLoad').append(response); }); });$('a.allNewsUrl').attr('href',"qafqazinfo.az/news"); }else{$('a.allNewsUrl').attr('href',"qafqazinfo.az/news");}varmodal=newCustombox.modal({content:{effect:'makeway',target:'#modal'}}); });$(document).on('click','.more_news',function(){$('.sonxeberli').removeClass('hidden-xs');$(this).removeClass('more_news');$(this).html('Sonxəbərlər');returnfalse;}); });jQuery(function($){ varurlBannner='/az/desktop/home.html'; varbg_Ime1='qafqazinfo.az/banners/leftright/_/mercedec.jpg'; varbg_Ime2='qafqazinfo.az/banners/leftright/_/Qafqazinfo_az-200x750px.jpg'; varbg_pos1="100%0"; varbg_pos2="0%0"; varbg_size="13%auto"; if(typeofbg_Ime1!=='undefined'&&typeofbg_Ime2!=='undefined') { vara=document.createElement('a'); a.setAttribute('href',urlBannner); a.setAttribute('style','position:fixed;top:0px;width:100%;height:100%;display:inline-block;bottom:0px;z-index:1;background-ime:url('+bg_Ime1+');background-attachment:scroll;background-color:#FFF;margin-right:500px;right:49.3%;background-size:'+bg_size+';background-position:'+bg_pos1+';background-repeat:no-repeat;'); a.setAttribute('target','_blank'); a.setAttribute('class','visible-lg'); document.body.appendChild(a); vara1=document.createElement('a'); a1.setAttribute('href',urlBannner); a1.setAttribute('style','position:fixed;top:0px;width:100%;height:100%;display:inline-block;bottom:0px;z-index:1;background-ime:url('+bg_Ime2+');background-attachment:scroll;background-color:#FFF;margin-left:500px;left:49.3%;background-size:'+bg_size+';background-position:'+bg_pos2+';background-repeat:no-repeat;'); a1.setAttribute('target','_blank'); a1.setAttribute('class','visible-lg'); document.body.appendChild(a1); } if(typeofdynBan1!=='undefined'&&typeofdynBan2!=='undefined') { varf1=document.createElement('iframe'); f1.setAttribute('id',"dynBan1"); f1.setAttribute('onload',"AdjustIframeHeightOnLoad('dynBan1')"); f1.setAttribute('src',dynBan1); f1.setAttribute('scrolling',"no"); f1.setAttribute('style','position:fixed;width:200px;border:0px;top:0px;height:100%;display:inline-block;bottom:0px;z-index:1;background-attachment:scroll;background-color:#FFF;margin-right:500px;right:49.3%;background-size:'+bg_size+';background-position:'+bg_pos1+';background-repeat:no-repeat;'); document.body.appendChild(f1); varf2=document.createElement('iframe'); f2.setAttribute('id',"dynBan2"); f2.setAttribute('onload',"AdjustIframeHeightOnLoad('dynBan2')"); f2.setAttribute('src',dynBan2); f2.setAttribute('scrolling',"no"); f2.setAttribute('style','position:fixed;width:200px;border:0px;top:0px;width:100%;height:100%;display:inline-block;bottom:0px;z-index:1;background-attachment:scroll;background-color:#FFF;margin-left:500px;left:49.3%;background-size:'+bg_size+';background-position:'+bg_pos2+';background-repeat:no-repeat;'); document.body.appendChild(f2); }}); functionAdjustIframeHeightOnLoad(f) { //alert(document.getElementById("dynBan1").contentWindow.document.body.scrollWidth); variframe=document.getElementById(f); variframe_canvas=iframe.contentDocument||iframe.contentWindow.document; varcanvas=iframe_canvas.getElementById("canvas"); if(canvas!=='undefined') { document.getElementById(f).style.width=(canvas.width+3)+"px"; } else document.getElementById(f).style.width=document.getElementById(f).contentWindow.document.body.scrollWidth+"px"; varx=document.getElementById(f); vary=(x.contentWindow||x.contentDocument); if(y.document)y=y.document; y.body.style.backgroundColor="white"; } /*]]>*/functiongetMobileOperatingSystem(){varuserent=nigator.userent||nigator.vendor||window.opera;//WindowsPhonemustcomefirstbecauseitsUAalsocontains"Android"if(/windowsphone/i.test(userent)){return"WindowsPhone";}if(/android/i.test(userent)){return"Android";}//iOSdetectionfrom:httpstackoverflow.com/a//if(/iPad|iPhone|iPod/.test(userent)&&!window.MSStream){return"iOS";}return"unknown";}varos=getMobileOperatingSystem();if(os=="iOS"){$(".mobileAppa").attr("href","itunes.apple.com/us/app/qafqazinfo-az/id33?ls=1&mt=8");$(".mobileAppimg").attr("src","qafqazinfo.az/public/site/img/appIos.png");}elseif(os=="Android"){$(".mobileAppa").attr("href","play.google.com/store/apps/details?id=az.bestech.qafqazinfoapp");$(".mobileAppimg").attr("src","qafqazinfo.az/public/site/img/appAndroid.png");}

Seite? ˅: Azərbaycandan və dünyadan xəbərlər - Qafqazinfo.az Bericht

Wenn ein Verstoß gegen die Website vorliegt, klicken Sie bitte auf MeldenBericht

Empfohlene Informationen

Empfohlene Seite